Sök böcker, filmer, e-böcker m.m.

Uppslagsverk och ordböcker

             

Britannica Online

Engelskspråkigt uppslagsverk som finns i tre olika svårighetsgrader efter ålder, att söka i på biblioteket eller hemifrån:

Britannica Library Junior (5 - 10 år)
Britannica Library Student (10 - 14 år)
Britannica Library Adult (14 och uppåt)

         

 

             

Nationalencyklopedin

Uppslagsverk på svenska med ämnesexpertis och redaktionell bearbetning. Välj mellan enkel (lättläst), kort och lång version. Innehåller även svensk och engelsk ordbok.

Sök på bibliotekets datorer och nätverk

Sök hemifrån (logga in med lånekortsnummer)

         

             

Wikipedia

Uppslagsverk som skrivs av sina användare. Vem som helst har möjlighet att redigera faktauppgifter.

Gratistjänst; klicka här för att söka

         

             

Lexin

Webblexikon som omfattar 15 olika språk. Lexin är anpassat speciellt till invandrarundervisningen och innehåller därför ett begränsat ordurval.

Gratistjänst; klicka här för att söka

         

             

Bab.la

Interaktiv språkportal med 40 lexikon för 28 språk, ett forum, glosor, spel, språktest, verbböjningar, frasböcker m. m.

Gratistjänst: klicka här för att söka