Här-är-du

Tillgänglighetsredogörelse

Partille bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.partille.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till bibliotek@partille.se.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Brister

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs på sidan Brister. Länk öppnas i nytt fönster. 

 

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek.partille.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell
  • Bilder på medier i bibliotekskatalogen kan sakna alt-text.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vår leverantör kommer inte att hinna åtgärda dessa punkter under andra kvartalet 2021

 

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör följer WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vår leverantör har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

För att för att granska tillgängligheten har Partille bibliotek granskat det innehåll som publiceras och använt verktyg som Wave och Tota11y. 

Biblioteket.partille.se publicerades 15 september 2017.

Redogörelsen uppdaterades 1 oktober 2020.

Logga in

Språk