Sök talböcker

Talböcker

För den som inte kan läsa vanliga böcker finns möjligheten att låna talböcker. En talbok är en inläst version av en bok. 

Den görs för personer med läsnedsättning av olika slag, både för barn och vuxna. Talböckerna produceras av Myndigheten för tillgängliga medier

 

Vad skiljer en talbok från en ljudbok?

Skillnaden mellan en ljudbok och en talbok är juridisk. Talboken är avsedd för personer med läsnedsättning, och produceras med offentliga medel i enlighet med §17 i upphovsrättslagen. 

Lagen går i korthet ut på att bibliotek eller organisationer med särskilt tillstånd får producera en utgiven bok som talbok utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. 

Ljudboken är en helt kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättsliga regler och kan lånas eller köpas av alla. 

 

Vem får låna?

En person med läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Det kan vara:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism eller adhd
  • tillfällig läsnedsättning

Studenter på högskola eller universitet ska i första hand vända sig till respektive lärosäte för att få hjälp. 

 

Hur läser man talböcker?

Talböcker finns i både fysisk och digital form. De fysiska cd-skivorna kräver att man har en cd-spelare som kan spela upp mp3-format. 

Den som har en synnedsättning kan få en spelare utskriven av syncentralen. Hos oss på biblioteket finns det möjlighet att låna en spelare under begränsad tid. 

 

Egen nedladdning

För att lyssna på talböcker digitalt så laddar man ner böckerna via Legimus. Allt som behövs är ett eget konto. Det kan du ansöka om hos oss. 

Är du under 18 år så behöver du komma tillsammans med en vårdnadshavare eller lärare. Kontakta oss för att boka en tid. 

Kontakt

Åsa Hellkvist
Paula Jonsson

Läs vidare

 

Mina sidor

Språk