Här har vi samlat lite tips på hur du kan göra för att hitta relevant information till ditt arbete.

Informationssökning – steg för steg

  1. Orientera dig inom ditt ämne. Snäva in problemområdet och formulera frågeställning.
  2. Välj lämpliga sökord. Ta gärna hjälp av en ordlista för att hitta bra synonymer och på så sätt få fler/färre träffar.
  3. Välj söktjänster. Utgå från ditt ämne och fundera över var du kan hitta bäst information. Se tips längre ner på sidan och bland våra länkar!
  4. Leta fram och sortera materialet.
  5. Värdera källorna. I vänstermenyn hittar du information om källkritik.

             (http://www.ub.gu.se/skriva/sokord/

Googla och surfa

En naturlig utgångspunkt för många som är på jakt efter information är att använda Googles söktjänst (eller någon annan webbaserad sökmotor). En vanlig googlesökning leder ofta användaren till webbaserade uppslagsverk som Wikipedia, hemsidor (företag, tidningar, organisationer, myndigheter) eller olika typer av diskussionsforum. Att leta bland dessa källor kan vara ett bra utgångsläge om man behöver svar på enkla raka frågor (exempelvis "vilket år sjönk Titanic" eller "vilka filmer har Sofia Coppola regisserat?") eller om man vill skaffa sig en bakgrund till ett ämne. Men det är mycket viktigt att förhålla sig källkritisk när man surfar efter information. Mer om källkritik

Har man däremot en mer komplicerad frågeställning (exempelvis "hur har finanskrisen påverkat den svenska ekonomin?") behöver man söka mer målinriktat och genomtänkt på nätet och/eller hos biblioteket. Då krävs det att man jämför flera olika källor, använder olika typer av källor och hittar ett sätt att strukturera och analysera det man hittar. Ofta behöver man ta del av forskning och material som publicerats i erkända vetenskapliga tidskrifter.  I checklistan nedan hittar du exempel på källor och informationsvägar som kan vara bra att "beta av". 

Informationskällor – checklista

Bibliotekets katalog med böcker och artiklar

Databaser, både ämnesspecifika och artikeldatabaser

Länksamlingar, ex. Mölndals länkkatalog och Referensbiblioteket

Nationella bibliotekskatalogen Libris, med material från landets alla högskole- och universitetsbibliotek                    

Uppsatser i ämnet från olika högskolor och universitet, finns på respektive skolas hemsida samt samlat på ex. Libris Uppsök

Myndigheter, organisationer m.m., ex. SCBs myndighetsregister

Fråga bibliotekarien! Besök biblioteket, maila eller ring.

Tips! Hittar du en riktigt bra artikel, bok eller uppsats – kolla källförteckningen! Oftast finns här en guldgruva med bra källor som du kan använda dig av.

 

Studiebibliotekarier Studiebibliotekarier

Ragnhild Erséus
Studiebibliotekarie gymnasiet
Telefon: 031 - 792 10 17

Anette Ek
Studiebibliotekarie SFI/vux
Telefon: 031 - 792 10 30

  • Partille bibliotek
  • 433 28 Partille
  • Gamla Kronvägen 56
  • +46 (0)31-792 10 10