Släpp böckerna fria är ett läsfrämjande projekt där Partille bibliotek lånar ut en bokhylla med böcker till verksamheter i kommunen som i sin tur låter dig som besökare låna hem fritt – utan lånekort.

Du lånar boken, läser den och lämnar tillbaka den på samma ställe så snart du är klar. Det är ditt ansvar att lämna tillbaka inom rimlig tid.

Förutom att väcka läslust och litteraturintresse så finns det även en demokratisk tanke där vi vill att bibliotekets resurser skall spridas i kommunen och finnas så nära kommuninvånarna som möjligt. 

 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Här finns hyllorna:

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Barnmorskemottagningen på Kyrktorget

Biblioteksstationen i Vallhamra fritidsgård (info HÄR)

Björndammens fritidsgård

Furulunds äldreboende

Kommunhuset

Jonseredshemmet

Trygghetsboendet Mosaiken

Hyllorna är snyggt designade i vitt och rött och fullproppade med bra böcker. Den första hyllan vi placerade ut 2012 hamnade på Björndammens fritidsgård. Målgruppen är de barn och vuxna som besöker fritidsgården och simhallen och i hyllan finns det både ett urval av vuxenromaner och ungdomsböcker och böcker för yngre barn. Ansvarig bibliotekarie är Monica Vahlén

Ytterligare en av hyllorna finns på Jonseredshemmet.  Böckerna byts två gånger om året. Ansvarig för hyllan och kontaktperson är Åsa Hellkvist.

Furulunds äldreboende har en hylla placerad i korridoren strax utanför matsalen. Böckernas bestånd byts två gånger per år. Ansvarig för hyllan och kontaktperson är Marli Pettersson.

I Björndammen finns trygghetsboendet Mosaiken där en hylla är placerad. Även här byts hyllans bestånd ut två gånger per år. Ansvarig för hyllan och kontaktperson är Marli Pettersson.

I väntrummet hos barnmorskemottagningen på Kyrktorget står en hylla. Hyllans innehåll byts ut en gång i kvartalet. Ansvarig för hyllan och kontaktperson är Monica Vahlen.

Den hittils största satsningen inom ramen för projeket introducerades våren 2014 då biblioteksstationen i Vallhamra startades upp på Vallhamras fritidsgård. På biblioteksstionen finns betydligt större och bredare utbud än vad man finner på de övriga släpp-hyllorna. Dessutom är biblioteksstationen bemannad av en bibliotekarie en gång i veckan och (torsdag em) och det går som boende i Vallhamra att få sina reserverade böcker levererade till biblioteksstationen. Mer info om biblioteksstationen HÄR.

Urvalet av böcker och andra media till hyllorna har diskuterats med kontaktpersoner från varje verksamhet. För frågor kontakta Monica Vahlen: monica.vahlen@partille.se


 

  • Partille bibliotek
  • 433 28 Partille
  • Gamla Kronvägen 56
  • +46 (0)31-792 10 10