Våra låneregler

Lånekort

Lånekort får du gratis första gången mot uppvisande av giltig fotolegitimation. För barn under 18 år krävs målsmans godkännande. I och med att du registreras som låntagare hamnar uppgifterna i ett personregister. Att du skrivit din namnteckning på lånekortet innebär att du tagit del av och accepterat bibliotekets låneregler. Förlorar du ditt kort ska du omedelbart meddela biblioteket detta. Kortet spärras då för att hindra att någon obehörig använder det.

Du ansvarar för alla lån på ditt kort. Observera att för personer under 18 år är det målsman som ansvarar för lån och eventuellt uppkomna skulder till biblioteket. Om du byter telefonnummer eller e-postadress måste du anmäla detta till biblioteket eller ändra själv under Mina sidor/Mina uppgifter så att meddelande om reserverade böcker eller påminnelser når dig.

Lånetid

Normal lånetid: 4 veckor för all media

Lånetid om det finns kö:14 dagar

Sjudagarslån: 7 dagar

Hyr-dvd (kan bara hyras av vuxna låntagare): 7 dagar

Reservationer 

Om en bok eller annan media är utlånat, eller är under inköp, kan du ställa dig i kö för att få låna. Det går även att reservera böcker som finns inne på biblioteket så letar vi fram boken åt dig. Biblioteket meddelar per SMS/e-post/post när det är dags att hämta. Reserverade media står kvar i 7 dagar på biblioteket. Ingen avgift tas ut för reservationer.

Omlån

Du kan begära omlån av media för att få en ny låneperiod. För sjudagarsböcker går det inte att begära omlån. Omlån kan göras på biblioteket utan att böckerna behöver tas med eller per telefon. Om annan låntagare har reserverat boken kan du inte låna om den.

Under Mina sidor och Mina lån kan du se vad du har hemma för tillfället. Om det går att låna om finns det en kryssruta till höger om varje lån bredvid kolumnen med återlämningsdatum. Bocka i kryssrutan för den eller de titlar du önskar låna om och klicka sedan på knappen Låna om längst upp i listan. Kontrollera ditt nya återlämningsdatum. Saknas kryssrutan betyder det att det tyvärr inte går att låna om. Det kan vara kö på titeln eller så har du redan lånat om den två gånger.

Avgifter

 • Övertidsavgifter för vuxenmedia (böcker/tidskrifter, CD, video): 5 kr/media/vecka

 • Övertidsavgifter för sjudagarslån: 5 kr/media/dag

 • Ersättning för media vid räkning, exklusive expeditions- och övertidsavgift:
  Vuxenmedia  minst 250 kronor/media
  Barnmedia  minst 150 kronor/media
  CD-musik 150 kronor
  Ljudbok 200 kronor
  Pocketbok 50 kronor
  Hyrfilm, övriga DVD 500 kronor
  CD-rom o PC-spel 500 kronor

 • Kopior/utskrifter: de 5 första utskrifterna är gratis, sedan 2 kr/sida

 • Hyr-dvd 7 dagar: 10 kronor  

Påminnelsebrev

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid skickar biblioteket ett påminnelsebrev cirka 10 dagar efter det att lånetiden gått ut. Påminnelsebrevet kostar dig 10 kronor.

Räkning

Om du trots påminnelse inte lämnar tillbaka dina lån får du en räkning på värdet av ej återlämnade media. Räkningen sänds ut cirka 30 dagar efter det att lånetiden gått ut.

Inkasso

Om räkningen inte betalas, eller media inte återlämnas, överlämnas ärendet till inkasso. Avgifter och kostnader för inkasso tillkommer då enligt inkassoföretagets regler.

Avstängning

Om ärende lämnats till inkasso avstängs du från rätten att låna tills dess att media återlämnats och/eller att avgiften till biblioteket betalats. Om du har en övertidsskuld överstigande 100 kr avstängs du på samma sätt.

Sekretessbestämmelser

Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning lämnas ej ut enligt 9 kap. 22§ sekretesslagen (SFA 1980:100, SFS 1989:713).


 

 • Partille bibliotek
 • 433 28 Partille
 • Gamla Kronvägen 56
 • +46 (0)31-792 10 10