Sök böcker, filmer, e-böcker m.m.

Låneregler

Allmänt

Lånetid

Lån av e-böcker

Lån av streamad film

Reservationer

Omlån

Avgifter

Påminnelser

Räkning

Inkasso

Avstängning

Sekretess

Behandling av personuppgifter

Samtycke till behandling av personuppgifter

 

Allmänt

Lånekort får du utan kostnad mot uppvisande av giltig fotolegitimation. Är man under 18 år krävs målsmans godkännande. I och med att du registreras som låntagare hamnar uppgifterna i ett personregister. Förlorar du ditt kort ska du omedelbart meddela biblioteket detta. Kortet spärras då för att hindra någon obehörig att använda det.

Du ansvarar för alla lån på ditt kort. Observera att för personer under 18 år är det målsman som ansvarar för lån och eventuellt uppkomna skulder till biblioteket. Om du byter telefonnummer eller e-postadress måste du anmäla detta till biblioteket eller ändra själv under Mina uppgifter. Detta är viktigt så att du nås av påminnelser eller meddelanden om försenade lån och eller reserverade böcker. 

 

Lånetid

Normal lånetid: 28 dagar

Lånetid om det är kö: 14 dagar

Sjudagarslån: 7 dagar

DVD-film: 7 dagar*

TV-serie (DVD): 28 dagar*

TV-spel: 28 dagar**

Brädspel: 1 dag***

* Du måste vara minst 18 år för att få låna film och TV-spel. 

** Du får låna max två spel åt gången, samt ha max två reservationer. 

*** Du får enbart låna brädspel för att spela i biblioteket

 

Lån av digitala böcker

Du får låna max sex stycken digitala böcker (e-text och e-ljud) under en 28-dagarsperiod. Lånetiden är 28 dagar. En e-bok behöver du inte lämna tillbaka. När lånetiden gått ut så går inte längre boken att läsa eller lyssna på. Du kan inte låna om en e-bok. Vill du låna boken igen får du låna boken på nytt.

 

Lån av streamad film

Partille bibliotek erbjuder gratis filmlån via tjänsten Cineasterna och ViddlaDu får låna 4 filmer på vardera filmtjänst per kalendermånad. Lånetiden är 48 timmar.

 

Reservationer

Om det du önskar låna redan är utlånat eller är under inköp, kan du ställa dig i kö för att få låna. Det går även att reservera medier som finns inne på biblioteket, så letar vi fram det åt dig. Biblioteket meddelar dig antingen via mail, sms eller brev när det är dags att hämta. Reserverade media står kvar i 7 dagar på biblioteket. Ingen avgift tas ut för reservationer.

Du kan reservera max två stycken TV-spel åt gången. 

Observera att personer under 18 år inte kan reservera kursböcker, film eller TV-spel.  

 

Omlån

Om du vill ha kvar böcker eller annan media längre kan du låna om dem själv två (2) gånger. Sjudagarsböcker går inte att låna om. Omlån görs enklast på Mina sidor på bibliotekets webbplats. Du kan också ringa oss eller komma till biblioteket. Om annan låntagare har reserverat boken kan du inte låna om den.

Under Mina sidor och Mina lån kan du se vad du har hemma för tillfället. Om det går att förnya lånet så syns det en kryssruta till höger om varje lån bredvid kolumnen med återlämningsdatum. Bocka i kryssrutan för den eller de titlar du önskar låna om och klicka sedan på knappen Låna om längst upp i listan. Kontrollera ditt nya återlämningsdatum. Saknas kryssrutan betyder det att det tyvärr inte går att förnya lånet. Det kan vara kö eller så har du redan lånat om två gånger. 

Observera att du inte kan låna om e-böcker. 

 

Avgifter

 

Övertidsavgifter

 

Böcker från vuxenavdelningen 5 kr per vecka

Tidskrifter 5 kr per vecka

TV-spel 5 kr per vecka

DVD-film 5 kr per vecka

Sjudagarslån 5 kr per dag

 

Ersättning

Ersättning av media vid bortappat eller förstört lånat material (exklusive expeditions- och övertidsavgift):

Vuxenmedia  minst 250 kronor/media

Barnmedia  minst 150 kronor/media

Kurslitteratur 500 kr

Pocketbok 50 kronor

Musik-CD 150 kronor

Ljudbok 200 kronor

DVD-film 500 kronor

TV-spel 500 kronor

Tidskrifter 50 kr

 

Påminnelser

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid skickar biblioteket ett påminnelsebrev dagen efter senaste återlämningsdag. Vi skickar även ut en andra påminnelse cirka 14 dagar efter senaste återlämningsdag. 

 

Räkning

Om du trots påminnelse inte lämnar tillbaka dina lån får du en räkning på värdet av ej återlämnade media. Räkningen sänds ut cirka 30 dagar efter det att lånetiden gått ut.

Tänk på att om du redan har ersatt borttappad eller skadad media, antingen via räkning eller på plats i biblioteket, finns det tyvärr ingen möjlighet till återbetalning om du sedan hittar det igen. 

 

Inkasso

Om en räkning inte betalas, eller media inte återlämnas, överlämnas ärendet till inkasso. Avgifter och kostnader för inkasso tillkommer då enligt inkassoföretagets regler.

 

Avstängning

Om ärende lämnats till inkasso avstängs du från rätten att låna tills dess att media återlämnats och/eller att avgiften till biblioteket betalats. Om du har en övertidsskuld överstigande 100 kr avstängs du på samma sätt.

 

Sekretess

Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning lämnas ej ut enligt 9 kap. 22§ sekretesslagen (SFA 1980:100, SFS 1989:713).

 

Behandling av personuppgifter

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera medier du lånar, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. De uppgifter vi sparar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt i vissa fall namn och födelsedatum på barn som du är vårdnadshavare för. För minderåriga lagras i vissa fall information om namn och födelsedatum på vårdnadshavare för att kunna skicka påminnelse eller räkning på ej återlämnat material. Uppgifterna används ej till andra ändamål än som ovan angetts.

 

Samtycke till behandling av personuppgifter

För att kunna nyttja bibliotekets tjänster behöver du ge ditt samtycke till att vi lagrar dessa uppgifter om dig. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagaregistret, denna information kan fås som en utskrift. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran.

Med anledning av den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) behöver även du som redan tidigare lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter göra det på nytt. Kom till bibliotekets infodisk för att få hjälp med detta. 

Mina sidor

Språk