Sök böcker, filmer, e-böcker m.m.

Låneregler

 

Allmänt

Lånetid

Reservationer

Omlån

Avgifter

Påminnelser

Räkning

Inkasso

Avstängning

Sekretess

Behandling av personuppgifter

Samtycke till behandling av personuppgifter

 

Allmänt

Lånekort får du utan kostnad mot uppvisande av giltig fotolegitimation. Är man under 18 år krävs målsmans godkännande. I och med att du registreras som låntagare hamnar uppgifterna i ett personregister. Förlorar du ditt kort ska du omedelbart meddela biblioteket detta. Kortet spärras då för att hindra någon obehörig använder det.

Du ansvarar för alla lån på ditt kort. Observera att för personer under 18 år är det målsman som ansvarar för lån och eventuellt uppkomna skulder till biblioteket. Om du byter telefonnummer eller e-postadress måste du anmäla detta till biblioteket eller ändra själv under Mina uppgifter. Detta är viktigt så att du nås av påminnelser eller meddelanden om reserverade böcker. 

Lånetid

Normal lånetid: 28 dagar för all media

Lånetid om det är kö: 14 dagar

Sjudagarslån: 7 dagar

DVD-film: (kan bara hyras av vuxna låntagare): 7 dagar

Reservationer

Om det du önskar låna redan är utlånat eller är "under inköp", kan du ställa dig i kö för att få låna. Det går även att reservera böcker som finns inne på biblioteket så letar vi fram boken åt dig. Biblioteket meddelar per sms/e-post/post när det är dags att hämta. Reserverade media står kvar i 7 dagar på biblioteket. Ingen avgift tas ut för reservationer.

Omlån

Om du vill ha kvar böcker eller annan media längre kan du låna om dem. Sjudagarsböcker går inte att låna om. Omlån görs enklast på Mina sidor på bibliotekets webbplats. Du kan också ringa oss eller komma till biblioteket. Om annan låntagare har reserverat boken kan du inte låna om den.

Under Mina sidor och Mina lån kan du se vad du har hemma för tillfället. Om det går att förnya lånet så syns det en kryssruta till höger om varje lån bredvid kolumnen med återlämningsdatum. Bocka i kryssrutan för den eller de titlar du önskar låna om och klicka sedan på knappen Låna om längst upp i listan. Kontrollera ditt nya återlämningsdatum. Saknas kryssrutan betyder det att det tyvärr inte går att förnya lånet. Det kan vara kö eller så har du redan lånat om två gånger.

Avgifter

Övertidsavgifter för vuxenmedia (böcker/tidskrifter, CD, DVD): 5 kr/media/vecka

Ersättning för media vid räkning, exklusive expeditions- och övertidsavgift:

Vuxenmedia  minst 250 kronor/media

Barnmedia  minst 150 kronor/media

CD-musik 150 kronor

Ljudbok 200 kronor

Pocketbok 50 kronor

Hyrfilm, övriga DVD 500 kronor

CD-rom o PC-spel 500 kronor

Kopior/utskrifter: de 10 första svartvita utskrifterna är gratis, sedan 2 kr/sida

Påminnelser

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid skickar biblioteket ett påminnelsebrev cirka 10 dagar efter det att lånetiden gått ut.

Räkning

Om du trots påminnelse inte lämnar tillbaka dina lån får du en räkning på värdet av ej återlämnade media. Räkningen sänds ut cirka 30 dagar efter det att lånetiden gått ut.

Tänk på att om du redan har ersatt borttappad eller skadad media, antingen via räkning eller på plats i biblioteket, finns det tyvärr ingen möjlighet till återbetalning om du sedan hittar det igen. 

Inkasso

Om en räkning inte betalas, eller media inte återlämnas, överlämnas ärendet till inkasso. Avgifter och kostnader för inkasso tillkommer då enligt inkassoföretagets regler.

Avstängning

Om ärende lämnats till inkasso avstängs du från rätten att låna tills dess att media återlämnats och/eller att avgiften till biblioteket betalats. Om du har en övertidsskuld överstigande 100 kr avstängs du på samma sätt.

Sekretess

Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning lämnas ej ut enligt 9 kap. 22§ sekretesslagen (SFA 1980:100, SFS 1989:713).

Behandling av personuppgifter

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera medier du lånar, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. De uppgifter vi sparar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt i vissa fall namn och födelsedatum på barn som du är vårdnadshavare för. För minderåriga lagras i vissa fall information om namn och födelsedatum på vårdnadshavare för att kunna skicka påminnelse eller räkning på ej återlämnat material. Uppgifterna används ej till andra ändamål än som ovan angetts.

Samtycke till behandling av personuppgifter

För att kunna nyttja bibliotekets tjänster behöver du ge ditt samtycke till att vi lagrar dessa uppgifter om dig. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagaregistret, denna information kan fås som en utskrift. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran.

Med anledning av den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) behöver även du som redan tidigare lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter göra det på nytt. Kom till bibliotekets infodisk för att få hjälp med detta. 

Mina sidor

Språk

Sommarens öppettider

  • Måndag   10 - 18
  • Tisdag     10 - 18
  • Onsdag   10 - 18
  • Torsdag   10 - 18
  • Fredag    10 - 18
  • Lördag    STÄNGT
  • Söndag   STÄNGT

Sommarens öppettider och sommarlån

 

Partille bibliotek