Behöver du kurslitteratur? Partille bibliotek kan hjälpa dig att få tag på böcker genom inköp eller genom att låna in boken från ett annat bibliotek (ett s.k. fjärrlån). Vi har inga speciella lånetider för just kurslitteratur men om vi lånar in boken från ett annat bibliotek bestämmer det biblioteket också lånetiden.

Lämna inköpsförslag

Gör en fjärrlåneansökan

På frågan hur lång tid det kommer att ta för oss att antingen köpa in boken eller att låna in den är svaret ungefär 1-2 veckor. Ibland kan det tyvärr ta längre tid, så om du vill ha boken inom en vecka kan det vara värt att låna boken själv på något av grannkommunernas bibliotek.

Fjärrlån

Att låna in en bok från ett annat bibliotek (ett s.k. fjärrlån) tar ca 1-2 veckor. Böcker som vi har här i Partille (men som t.ex. är utlånade) lånar vi inte in utan då finns möjligheten att reservera den. Är det en ny bok (1-2 år gammal) försöker vi oftast köpa in den. När vi som bibliotek försöker låna in en bok från ett annat bibliotek så hamnar vi i samma kö (och med samma regler) som vanliga låntagare. Därmed kan det vara svårt för oss att låna in populära kursböcker.

Komvuxlitteratur

På Partille bibliotek köper vi in det mesta av kurslitteraturen på nuvarande läsårs kurslistor för Vuxenskolan/Komvux i Partille. Det är ingen speciell lånetid på dessa böcker men är det kö på boken när du lånar den får du endast ha den i två veckor.

Ej inköp av grundskolematerial eller alltför smala titlar

Vi kan tyvärr inte köpa in läroböcker för grundskolan då skolan i dessa fall ska se till eleverna har dessa böcker. Vi köper heller inte in alltför smal kurslitteratur som kanske bara lånas av en eller två låntagare. Men i båda dessa fall kan vi självklart se om vi inte kan göra ett fjärrlån.

Om det är svårt att få tag på det du söker via biblioteket eller om du föredrar att köpa din kurslitteratur har vi samlat några tips på webbsidor under rubrikern Länkar här i menyn till vänster. Här kan du hitta både ny och begagnad litteratur och dessutom ännu fler studierelaterade tips. 

Universitets- /högskolebiblioteken

På dessa bibliotek finns dels tillgång till all din kurslitteratur och även om det är utlånat finns ofta läsesalslån, det vill säga kursböcker som du kan läsa på biblioteket. Dels har dessa bibliotek fler prenumerationer på tidningar och ett helt annat utbud av databaser där du kan hitta massvis av bra artiklar till uppsatser och liknande. Se t.ex. vad ett lånekort på Göteborgs Universitetsbibliotek ger tillgång till. Att ansöka om ett lånekort här är helt fritt för alla oavsett om du studerar på ett annat universitet/högskola, går på gymnasiet eller är pensionär.

Om du bor på annan ort än där du studerar har högskolorna och universiteten ofta bra service till dig som är distansstudent. Se t.ex. den information som finns på Göteborgs Universitetsbibliotek för distansstudenter.

Länkar till andra bibliotek: Chalmers bibliotek , Högskolan i VästHögskolan i BoråsKarlstads Universitet, Högskolan i Halmstad

Studiebibliotekarier Studiebibliotekarier

Ragnhild Erséus
Studiebibliotekarie gymnasiet
Telefon: 031 - 792 10 17

Anette Ek
Studiebibliotekarie SFI/vux
Telefon: 031 - 792 10 30

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
  • Partille bibliotek
  • 433 28 Partille
  • Gamla Kronvägen 56
  • +46 (0)31-792 10 10