Att hitta information idag är inte svårt, tvärtom. Utmaningen ligger i att hitta "rätt" information som går att lita på. Men hur vet man att informationen man hittat är trovärdig och går att använda?

Den enklaste och mest grundläggande metoden, som nog de flesta använder sig av utan att tänka på det, är att jämföra flera olika källor. Säger de samma sak eller får du olika svar på samma frågor? Ett annat bra knep är att skilja på förstahandskällor (s.k. primärkällor) och andrahandskällor (sekundärkällor) och försöka komma så nära förstahandskällan som möjligt.

Det är viktigt att alltid försöka tänka på varför en källa (t.ex. en person, en organisation eller en myndighet) har publicerat informationen, och hur bakgrunden ser ut.

Källkritiska frågor till hjälp

  • Vem är upphovsman?
  • Vilket syfte har innehållet/för vem är materialet skrivet?
  • Hur aktuell är informationen?
  • Hur trovärdigt är innehållet?
  • Är materialet relevant för ditt ämne?

 (Infographic gjord av Christian Kleinheinz på Lerums bibliotek)

För mer detaljerade tips vid granskning av webbsidor, böcker, artiklar:

  • Skolverket har en väldigt bra och enkel lathund för att kolla trovärdigheten på olika sidor på nätet, Kolla källan:

Symbol för Kolla källan

 

 

 

 

 

 

 

För mer info och tips att tänka på när det gäller medier, källor, nätet:

                                 

Studiebibliotekarier Studiebibliotekarier

Ragnhild Erséus
Studiebibliotekarie gymnasiet
Telefon: 031 - 792 10 17

Anette Ek
Studiebibliotekarie SFI/vux
Telefon: 031 - 792 10 30

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
  • Partille bibliotek
  • 433 28 Partille
  • Gamla Kronvägen 56
  • +46 (0)31-792 10 10