Via bibliotekets hemsida har du tillgång till många olika databaser och söktjänster.

Här kommer några tips på användbara databaser:

 

 

Nationalencyklopedin

Uppslagsverk på svenska med ämnesexpertis och redaktionell bearbetning. Välj mellan enkel (lättläst), kort och lång version. Innehåller även ordböcker och temapaket.

Sök på bibliotekets datorer

Sök hemifrån - logga in med lånekort

 

Libris uppsök

Här hittar du examensarbeten och uppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor.

Gratistjänst; klicka här för att söka

Mediearkivet/Retriever

Ett digitalt nyhetsarkiv som innehåller cirka 400 tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Du kan läsa artiklarna som fulltext eller pdf. (sve)

Sök på biblioteket och i skolan

 

 

Om du vill söka i fler av våra databaser så har vi delat upp tjänsterna i olika områden. Vill du ha hjälp med att göra sökningar får du gärna fråga oss!

 

 

 

 

 

 

 

Studiebibliotekarier Studiebibliotekarier

Ragnhild Erséus
Studiebibliotekarie gymnasiet
Telefon: 031 - 792 10 17

Anette Ek
Studiebibliotekarie SFI/vux
Telefon: 031 - 792 10 30

  • Partille bibliotek
  • 433 28 Partille
  • Gamla Kronvägen 56
  • +46 (0)31-792 10 10