•1901 den 13 december - bildades Jonsereds Föreläsningsförening. Föreningen köpte även in böcker för utlåning, men hade ingen lokal.


•1910 den 15 november - invigde Jonsereds Föreläsningsförening Jonsereds bibliotek i Arbeterskehemmet. Jonsereds Bolag hade ställt ett rum till föreningens förfogande. Lizzie Gibson och Ellen Key skapade tillsammans biblioteket.


•1930 - startar ABF biblioteksverksamhet i Partille.


•1952 - invigdes Sävedalens ABF-bibliotek. I mitten på 50-talet pågick diskussion om kommunalt övertagande.


•1962 - gjordes en "Generalplan för Partille kommuns biblioteksväsende" på initiativ av Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg.


•1966 - övergår ABF-biblioteken i kommunal ägo och en biblioteksstyrelse inrättas.


•1966 - invigs nytt kommunalt bibliotek i Porthälla skola. Biblioteket inrättades som ett integrerat folk- och skolbibliotek. Skolan var vid denna tid en högstadieskola.


•1969 - invigs Vallhamra bibliotek, även detta ett integrerat skol- och folkbibliotek.


•1974 - bokbeståndet läggs in i databas (BUMS), det första steget i bibliotekets datorisering.


•1987 - invigs Furulunds bibliotek, integrerat folk- och skolbibliotek och dessutom service riktad mot Furulundshemmet.


•1990 - Sävedalens bibliotek läggs ner. Biblioteket har under de senaste åren legat i Ugglumsskolan.


•1990 - invigs nytt huvudbibliotek i Partille centrum.


•1999 - Jonsereds bibliotek läggs ner.


•2005 - läggs Furulunds bibliotek ner. Vallhamra biblioteks yta halveras.


•2007 - under sommaren renoveras Partille bibliotek och en stor investering i modern teknik med RFID och automater görs. Partille Kulturum invigs 1/9.


•2010 - biblioteken öppnar sin nya webbplats.


•2011 - under årets sista månader påbörjas en ombyggnad av Partille bibliotek. Datorerna flyttas ut i biblioteket, återlämningsmaskinen får ett nytt rum till höger om entrén. Bibliotekets entré öppnas upp och Kulturums informationsdisk för turism, evenemang, program, utställningar binder ihop biblioteket med foajén. Ett nytt sagorum byggs med ingång från foajén. Ombyggnationen är klar under hösten 2012.


•2012 - Vallhamras bibliotek stänger för ombyggnad.


•2014 - Vallhamra biblioteksstation öppnar i fritidsgårdens lokaler.

  • Partille bibliotek
  • 433 28 Partille
  • Gamla Kronvägen 56
  • +46 (0)31-792 10 10