Sök böcker, filmer, e-böcker m.m.

Behandling av personuppgifter


GDPR

Från och med den 25 maj 2018 styr den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagarregistret. Denna information kan fås som en utskrift. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder betalade, få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran.

 

Vilka uppgifter behandlar biblioteket?

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. De uppgifter vi sparar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt i vissa fall namn och födelsedatum på barn som du är vårdnadshavare för. För minderåriga lagras i vissa fall information om namn och födelsedatum på vårdnadshavare i syfte att till vårdnadshavare skicka påminnelse eller räkning på av barn ej återlämnat material. Uppgifterna används ej till andra ändamål än som ovan angetts.

 

Samtycke till behandling av personuppgifter

För att kunna nyttja bibliotekets tjänster behöver du ge ditt samtycke till att vi lagrar dessa uppgifter om dig. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagaregistret, denna information kan fås som en utskrift. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran.

Med anledning av den nya europeiska dataskyddsförordningen behöver även du som redan tidigare lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter göra det på nytt. Kom till bibliotekets infodisk för att få hjälp med detta. 

 

Information på andra språk

Behandling av personuppgifter - arabiska

Behandling av personuppgifter - dari

Behandling av personuppgifter - persiska

Behandling av personuppgifter - somaliska

Mina sidor

Språk