daisybok och fodral

Rätt till att läsa böcker

Om man inte kan läsa vanliga böcker har man möjlighet att låna talböcker/DAISY.

Talböcker produceras med stöd i upphovsrättslagen som ger rätt till att framställa bok för funktionshindrade.

 

 

Rätt att låna talböcker har personer med:

 • Synskada
 • Rörelsehinder
 • Utvecklingsstörning
 • Afasi
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Hörselskada - för hörselträning
 • Tillfälligt läshandikappade och konvalescenter

 

Att ha annat språk än svenska som modersmål och därför ha svårt att läsa svenska är inte ett funktionshinder.

Studenter med funktionshinder vänder sig i första hand till respektive universitet eller högskola.   

 

Myndigheten för tillgängliga medier

MTM (myndigheten för tillgängliga medier) är en statlig myndighet. De anpassar litteratur till medier för personer med läshandikapp och deltar i utveckling av ny teknik kring anpassade medier.

Läs mer om MTM (www.mtm.se) och sök i deras katalog Legimus (www.legimus.se) som innehåller mer än 63.000 titlar.

 

Vart vänder man sig för att få spelare?daisyspelare

Om man har synnedsättning:

Syncentralen bedömer behovet och har möjlighet att skriva ut spelare som hjälpmedel.

 

Köpa egen spelare

Får man inte en spelare utskriven finns möjlighet att köpa egen spelare. Förutom de spelare som är tillverkade speciellt för Daisyböcker finns cd-spelare som fungerar för Daisyböcker - förutsatt att de har mp3-funktion.

Biblioteket har spelare att låna ut under begränsad tid om man vill prova på eller i väntan på egen spelare.

Kontaktuppgift Kontaktuppgift

Åsa Hellkvist

Telefon 031-792 10 18

Daisy Direkt Daisy Direkt

Vill du kunna ladda ner daisyböcker hemifrån via din dator?

Läs mer här

 • Partille bibliotek
 • 433 28 Partille
 • Gamla Kronvägen 56
 • +46 (0)31-792 10 10