Partilles bibliotekshistoria

Det första som liknade någon slags biblioteksverksamhet i Partille startade 1901 då Jonsereds föreläsningsförening köpte in böcker för utlåning. Någon egentlig lokal fick man däremot inte förrän nio år senare då Jonsereds bibliotek invigdes den 15 november 1910 i Arbeterskehemmet. Två av initiativtagarna var Ellen Key och Lizzie Gibson. 

När Arbetarnas bildningsförbund (ABF) grundades 1912 följde man upp den folkbildningstradition som blivit gällande under senare delen av 1800-talet. Förutom studiecirklar så startade man upp biblioteksverksamheter runtom i landet. ABF i Partille inrättade en biblioteksverksamhet 1930 och 1952 invigdes Sävedalens ABF-bibliotek. 

Parallellt med de studiecirkelbibliotek som fanns växte ett kommunalt folkbibliotekssystem fram. Många utav dessa studiecirkelbibliotek kommunaliserades sedan, framförallt i samband med den stora kommunreformen 1952. Denna utveckling med en övergång från ett lokalt ABF-bibliotek till ett kommunalt bibliotek kan bland annat ses i Partille. 1962 gjordes en Generalplan för Partille kommuns biblioteksväsende och 1966 övergick ABF-biblioteken i kommunal ägo. Samma år invigdes ett nytt integrerat folk- och skolbibliotek i Porthälla skola som vid den tiden var en högstadieskola. Vallhamra bibliotek invigdes 1969 och Furulunds bibliotek invigdes 1987, även dessa var intregrerade folk- och skolbibliotek. 

1990 invigdes det nya huvudbiblioteket, på Gamla Kronvägen 56, där det ligger än idag. År 2007 renoverades biblioteket och man införde modern teknik med RFID och självbetjäningsautomater. Den 1 september invigdes Partille Kulturum. En ny webbplats för biblioteket lanserades 2010. Året därpå påbörjades en ombyggnad av Partille bibliotek. Bibliotekets entré öppnades upp och Kulturums informationsdisk för turism, evenemang och utställningar band ihop biblioteket med foajén. Ett nytt sagorum byggdes med ingång från foajén. Ombyggnationen stod klar under hösten 2012. 

Sedan 2016 huserar Partille Kundcenter i den före detta informationsdisken. Även Partille Makerspace invigdes samma år, med lokaler ovanför biblioteket. 2017 lanserades åter en ny webbplats. 

Mina sidor

Språk